اهداء عضو اهداء زندگی

سالروز اهداء عضو

سالروز اهداء عضو
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۹ کد : ۱۲۲۰ خبرتصویری اطلاعیه ها اخبار
تعداد بازدید:۷۱
روز ملی «اهدای عضو، اهدای زندگی»، مصادف با ۳۱ اردیبهشت را ارج می نهیم.
سالروز اهداء عضو

 مصادف با ۳۱ اردیبهشت است که این روز با همت واحد اهدای عضو بیمارستان

 دکتر مسیح دانشوری، در تقویم ملی کشور به ثبت رسیده است.

روز ملی اهدای عضو اهدای زندگی»،را ارج می نهیم.