اطلاعیه ستاد رشد نیروی انسانی کشور (سرنا)

۱۰ آذر ۱۳۹۹ | ۲۳:۱۰ کد : ۱۵۸۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۴

مرکز استعداد یابی سرنا در راستای اهداف خود جهت حمایت از جوانان مستعد و جویای کار و تکمیل کادر نیروی کار وزارت خانه ها، نهادها، ارگان های دولتی، نظامی و خصوصی از متقاضیان و واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا مشخصات خود را در سامانه زیر تکمیل نمایند.

p.mtod.ir

www.mtod.ir

mtod_ir@