کارشناس امور فرهنگی

کارشناس امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی: زهرا عینی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس فرهنگی خواهران

تلفن دفتر :59-33594950               داخلی :121

نام و نام خانوادگی:

مدرک تحصیلی:

سمت:کارشناس امورفرهنگ اسلامی

تلفن دفتر :59-33594950           داخلی :193

 
 

امور کانونهای دانشجویی فرهنگی

کانون ها ی فعال در دانشگاه پنج کانون بوده و وظیفه کلی کانون ها عبارتند از: برگزاری سمینار ها، نشستها، گفتمان ها، پخش و نقد فیلم، سخنرانی بابت مناسبت های ویژه متناسب با موضوع کانون ها

نام کانون های موجود در واحد عبارتند از: کانون همیار اجتماعی، کانون حقوق هم وطن، کانون جرعه نور، کانون همای سعادت و کانون هلال احمر که هر کدام دارای نشریه نیز می باشد که بصورت گاهنامه چاپ و منتشر می شود که بعنوان مثال کانون همیار اجتماعی نشریه فانوس، کانون حقوق هم وطن نشریه به همان اسم می باشد، نشریه کانون جرعه نور نیز به اسم نیایش بوده وکانون همای سعادت که نشریه آن بعنوان سایبان الهی به چاپ می رسد در اختیار دانشجویان قرار می گیرد نشریه درصدف نشین هم  بصورت مستقل و زیرنظر جمعی از دانشجویان تهیه می گردد.

تعداد بازدید:۸۰۰