کارشناس قرآن و عترت

تعداد بازدید:۱۶۹۲

نام و نام خانوادگی : تیمور زندی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد                                                      

سمت : کارشناس قرآن و عترت

تلفن دانشگاه : 59-33594950            داخلی : 195

عملکرد کانون قرآن و عترت

برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت برای اقشار دانشگاهیان در بخشهای کتبی و شفاهی

برگزاری جشنواره سراسری هنر و ادبیات دینی و پژوهشی

برگزاری نشستهای قرآنی، محفل انس و مناسبتهای ویژه آن

برنامه ریزی کلاسهای آموزشی قرآن برابر چارت درسی دانشجویان و بکار گیری استادانی که  دارای مجوز از حوزه علمیه باشند.

942016396