بوفه و رستوران

تعداد بازدید:۴۶۳۳

 

کارشناس تغذیه(بوفه و سلف سرویس)

نام و نام خانوادگی :

 

مدرک تحصیلی :

 

تلفن دانشگاه : 59-33594950           داخلی : 203