مرکز مشاوره و راهنمایی

تعداد بازدید:۱۹۴۵

 

نام و نام خانوادگی :

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

تلفن دانشگاه : 59-33594950                                       داخلی : 248 

 

پیچیدگی زندگی در جوامع امروزی و تحولات گسترده و روزافزون در عرصه های گوناگون ارتباطی – اجتماعی و رسانه ای در کنار مزایا و منافع بی شماری که برای بشر به ارمغان آورده است. مشکلات، تبعات زیانبار و آسیب های متعددی در ابعاد فردی، فرهنگی و اجتماعی را نیز پدید آورده است.

امروزه تصمیم گیری صحیح در ابعاد مختلف زندگی مستلزم دسترسی به اطلاعات جامع، دقیق، پیچیده و تخصصی متناسب با بستر فرهنگی جامعه است بشر امروزی در این دنیای پیچیده و دایم در حال تحول بدون کمک و مشورت با افراد آگاه، متخصص و دلسوز قادر به شناخت توانایی، ویژگی ها و استعداد شخصی، امکانات، اقتضائات و عوامل فرهنگی –اجتماعی و اقتصادی نبوده و لذا تصمیم گیری و انتخاب بهترین گزینه ها در مراحل و ابعاد متعدد زندگی دشوار می نماید.

اگر چه نیاز به راهنمای ومشاوره در سراسر دوره های زندگی ضروری است دوران نوجوانی، جوانی و دانشجویی به دلیل نقش و اهمیت اساسی در هویت یابی و انتخاب مسیر اصلی زندگی در بزرگسالی این نیاز اهمیت بیشتری پیدا می کند هدف اصلی و کلی راهنمایی و مشاوره تسهیل و تسریع رشد شخصی در ابعاد مختلف و کمک به سازگاری بلوغ اجتماعی، شناسایی و شکوفایی استعدادها و ظرفیت های درونی است.

اهداف مرکز مشاوره وراهنمایی:

اهداف مرکز مشاوره و راهنمایی به طور کلی پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت روان دانشجویان می باشد.