تماس با ما

تعداد بازدید:۱۲۹۵

 

معاون دانشجویی و فرهنگی (آقای دکتر جعفری نسب) 174-33583115
دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی   174-33583115
مدیر امور فرهنگی (حاج آقا کلیج میکلائی)   192-33587407
مدیر امور دانشجویی (آقای دیلمانی نژاد) 175-33594331
امور مشمولین (آقای قربانی )   174-33584017
کارشناس امور دانشجویی ( خانم باقری) 178
مرکز مشاوره و سلامت   248
مسئول ستاد اقامه نماز (حاج آقا معنوی )  194
کارشناس فرهنگی خواهران (خانم عینی)  193
مسئول کانون قرآن و عترت(آقای زندی )      195
رئیس اداره امور ورزشی و فراغت (آقای اسد پور) 179
امور تغذیه 203