تماس با ما

تعداد بازدید:۱۸۶۹

 

معاون دانشجویی و فرهنگی (سید علی موسوی اصل ) 174-33583115
دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی   174-33583115
مدیر امور فرهنگی ()   192-33587407
مدیر امور دانشجویی (آقای دیلمانی نژاد) 175-33594331
امور مشمولین (آقای قربانی )   174-33584017
کارشناس امور دانشجویی ( خانم باقری) 178
مرکز مشاوره و سلامت   248
مسئول ستاد اقامه نماز ()  194
کارشناس فرهنگی خواهران ()  193
مسئول کانون قرآن و عترت()      195
رئیس اداره امور ورزشی و فراغت (آقای اسد پور) 179
امور تغذیه 203