تماس با ما

معاون دانشجویی و فرهنگی (آقای دکتر ولیخانی)                                                   33583115-174

دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی (خانم نوری)                                                                      174

مدیر امور دانشجویی (آقای دیلمانی نژاد)                                                             33594331- 175

رییس اداره فارغ التحصیلان(آقای مزینانی و خانم یعقوبی نژاد)                                                       177

امور تغذیه  (آقای بایسته)                                                                                                   178

امور مشمولین (آقای قربانی )                                                                            33584017- 176

آشپزخانه ()                                                                                                                     120

مرکز مشاوره و سلامت (آقای پور محمد )                                                                                248

مدیر امور فرهنگی ()                                                                                      33587407- 192

مسئول ستاد اقامه نماز (حاج آقا معنوی )                                                                                 194

کارشناس فرهنگ اسلامی (حاج آقا کلیج)                                                                                193

کارشناس فرهنگی خواهران (خانم عینی)                                                                                  121

مسئول کانون قرآن و عترت(آقای زندی )                                                                                 195

تعداد بازدید:۹۰۳