مدیر خدمات دانشجویی

مدیرخدمات دانشجویی:

نام و نام خانوادگی: حسین  دیلمانی نژادپیربستی

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مدرک تحصیلی: لیسانس

تلفن مستقیم :33594331

تلفن دفتر:59-33594950            داخلی:175

 

عملکرد مدیر دانشجویی:

 نظارت و همراهی در عملکرد اداره مشمولین، نقل و انتقالات، هماهنگی لازم با اداره فارغ التحصیلان، کنترل و نظارت بر اداره تغذیه و آشپزخانه، کارسازی کردن اطلاعات دریافتی از دانشجویان متقاضی در خصوص تخفیف شهریه و آماده سازی اوراق در خواستی برای ارائه به کمیته تخفیفات و دبیری کمیته انضباطی دانشجویی و همچنین پی گیری استعلامهای در یافتی از سازمان و جواب دهی به موقع 

تعداد بازدید:۱۶۶۱