معاون دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی :

نام و نام خانوادگی: دکتر ماشالله ولی خانی

رشته تحصیلی: مدیریت                                                 

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

تلفن مستقیم :33583115

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی :174          

تعداد بازدید:۳۲۰۵